Comunicar-vos que a  TARIN PUIG SL hem signat recentment un Conveni de Col·laboració amb Conversia, empresa dedicada a proporcionar a pimes, professionals i tot tipus d’entitats, serveis d’adaptació a diverses normatives, mitjançant actuacions especialitzades de consultoria, assessoria jurídica, auditoria i formació.

L’objectiu d’aquest Conveni és promoure l’adequació a:
– Normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal:
Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (RGPD)
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals
– Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE)
– Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (LPBC)
– Assessorament en Prevenció de Riscos Penals (PRP), d’acord amb la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, que va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
– Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

NOVA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
A partir d’ara, les empreses, entitats i professionals han de complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, publicada definitivament el passat 6 de desembre. Aquesta nova norma desenvolupa el Reglament europeu (RGPD) a la legislació espanyola, és a dir, adapta la regulació espanyola sobre protecció de dades a l’RGPD.

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (UE) 2016/679 (RGPD)
L’aplicació definitiva d’aquesta normativa, el maig de 2018, ha donat pas a un escenari d’importants novetats i canvis en aquest àmbit:
– L’RGPD és el nou marc normatiu únic i comú per a tots els Estats membre de la UE. Les empreses, professionals i entitats han d’haver revisat obligatòriament les seves actuacions en matèria de protecció de dades, per adaptar-les i adequar-les als nous requeriments de l’RGPD. Això és així, fins i tot, per aquells membres del nostre col·lectiu que ja estiguessin adaptats a la normativa nacional.

– El nou Reglament és més exigent respecte a les empreses, professionals i entitats, ja que no només els obliga a establir mesures més conscients i diligents, necessàries per a garantir l’adequat tractament de les dades personals que posseeixen i gestionen, sinó que, a més, els insta a demostrar que ho estan fent, mitjançant l’adopció del requisit de “responsabilitat proactiva”.

 

T’ajudem?