Tarin Puig, SL és una empresa familiar. Va obrir les seves portes a Begues l’any 1988 fruit de la iniciativa empresarial de Santiago Tarín Puig, oferint serveis comptables i fiscals a empreses i persones, administració de finques i assegurances.
L’any 1993 s’incorpora a l’empresa la Iolanda Tarín Puig, germana d’en Santi, com a Sòcia Directora, a qui ajudava Santiago Tarín Morte, pare d’ambdós, incorporat el 1990.
Tarín Puig, liderada per la Iolanda, ha anat creixent i ampliant la oferta de serveis, incloent el Laboral i la gestió de propietat immobiliària, portada per Montse Tarín Puig, germana dels dos socis i obtenint la qualificació d’agència d’assegurances vinculada, representant a diverses companyies asseguradores.
Oferim altres serveis, legals, de protecció de riscos laborals, de gestió de permisos, de protecció de dades, a empreses i a persones, mitjançant la col·laboració de professionals i empreses amb gran reputació.
Tot i que les nostres oficines estan situades a Begues, actualment comptem amb clients d’arreu, tant a nivell nacional com internacional.